UA-37424765-1
  • banner-4
    banner-4

Něco o mně

V roce 1977 jsem ukončila studium na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Po absolvování  povinného kolečka, tedy praxe na všech odděleních v nemocnici, jsem pracovala jako praktická lékařka. V roce 1995 jsem se zúčastnila kurzu léčby bolesti v rozsahu vyžadovaném k atestaci z algesiologie. V roce 2008 jsem ukončila studium České lékařské homeopatické školy.  V závěrečné práci jsem zpracovala téma chronického  únavového syndromu. Moje ” třídní učitelka” MUDr. Ludmila Eleková mě o rok později seznámila s metodou Cesty, které se chci plně věnovat.

První Intenzivní cesty jsem se zúčastnila v květnu 2010 pod vedením Simony Wenger- Weiss v Praze. V listopadu 2011 jsem působila jako trenérka na semináři, který vedla  Brandon Baysv Praze. V únoru 2012 jsem navštívila první z pokročilých kurzů v Senohrabech, opět pod vedením skvělé Simony Wenger-Weiss. Na semináři Manifestace Hojnosti jsem se rozhodla absolvovat celý akreditační program.

Koncem dubna 2012 jsem se zúčastnila semináře Bez ega,  který řídili Brandon Bays a Kevin Billet. V červnu nás učil Kevin Billet Uzdravování vědomou komunikací a v červenci jsem ukončila akreditační kurz osmidenním seminářem Životní přeměny.

V únoru 2013 jsem absolvovala další trenérský kurz na Intenzivní cestě se Simonou Wenger v Praze.

 

 

V červenci 2013 jsem získala plnou akreditaci u Brandon Bays

DSCN6756

Tato náročná činnost mi přináší veliké uspokojení a pocit naprostého naplnění. Chci se jí věnovat profesionálně. Odpovídá naprosto dokonale mé představě o ideální práci pro mě. Je to pro mě naprosto nová zkušenost vidět změnu u každého, kdo k terapii přijde. A nemám slova, kterými bych popsala hloubku změn u lidí, kteří podstoupili již více procesů. Je to zázrak a já jsem šťastna, že se mohu podílet na jeho vzniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za třicet pět let práce praktické lékařky jsem nezažila tolik uzdravení, jako za poslední tři roky praktikování terapie Cesty. Lidé se mění ze dvou důvodů : Buď se už natolik poučili, že sami chtějí a nebo byli natolik raněni, že prostě musí. Nezáleží na tom, který důvod je přivedl na Cestu. Ti, kteří pochopili, že je to pro ně důležité, si našli Cestu. Ti, kteří si myslí, že to není důležité, si našli výmluvy. Je na každém z nás rozhodnout se, co je pro nás důležité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když se dotknete něčího života, je to výsada.
Když se dotknete dotknete něčího srdce, je to požehnání.
Když se dotknete něčí mysli,  je to čest.
Když se dotknete něčí duše, je to triumf.
Když se dotknete něčího ducha, je to zázrak.

Jsem vděčná za to, že jsem to směla zažít a totéž přeji každému člověku na světě.