UA-37424765-1

Jak proces probíhá?

Autorka metody Brandon Bays doporučuje nejprve si přečíst knihu Cesta, aby se každý mohl rozhodnout, zda je pro tento způsob léčení již připraven.   V závěru knihy je popsán i jeden z obvyklých postupů.

Vlastní proces je zahájen celkovým uvolněním a pokud je účastník připraven, přejdeme společně k meditaci. Ta umožní spojit se s vlastním podvědomím. Mozek vykazuje při EEG vyšetření  takzvané alfa vlny jako při usínání a probouzení. V této fázi je schopen vybavovat si vzpomínky a emoce uchované v podvědomí a dodat je vědomé mysli k dořešení v době, kdy je mysl a celé tělo připraveno je již přijmout. Základním úkolem podvědomí je pečovat o zdraví našeho těla. Je jako autopilot, který umožňuje nemyslet na správný chod našeho těla a my se můžeme zcela soustředit na vědomou činnost.

Podvědomí používá ke komunikaci s vědomou myslí jazyk představ a metafor, proto nám některé obrazy nedávají zjevný smysl. Je úkolem terapeuta vést účastníka cestou k nevyřešené části problému. Úlohou klienta je co nejvíce se uvolnit a dovolit emoci naplno se projevit. Po procítění učitého množství emocí dojde klient do zdroje svých vlastních pocitů. Terapeut vede klienta pomocí nejrůznějších technik v souladu s jeho vnitřním cítěním  tak, aby pročistil všechny vrstvy všech emocí, které se objevily.  Proces je veden tak, aby se na konci účastník cítil svěží a plný energie. Cílem je uvědomění si, že v sobě dokázal najít a odstranit nějaký problém, kterého si dosud nebyl vědom nebo mu nepřikládal váhu.
Brandon Bays doporučuje provádět nejprve emocionální cestu, tedy proces na odhalení a vyčištění  emocí.  Člověk však může potřebovat jiný proces nebo není ještě připraven na hlubší Cestu do nitra své duše a přeje si zkusit menší proces. Lze provést fyzickou cestu k odstranění tělesného problému.  Nebo změnu slibu nebo přesvědčení, když zjistíte,  že slib nebo přesvědčení, které jste kdysi přijali, vám dnes již v životě nepomáhá.  Lze provádět Cestu pro děti – vhodná je pro děti od pěti let. Existují procesy velmi hluboké a rozsáhlé, jako Proces smyslu života a proces Hojnosti k odhalení tichých sabotérů úspěchu.  Proces  Bez ega vede k nalezení podstaty stále se opakujících vzorců vašeho chování, které vnímáte jako neúčinné nebo dokonce škodlivé a které nedokážete vůlí změnit.  Jeho podstatou je nalezení typu chování podle enneagramu a pak se provede proces k jeho ovlivnění podle konkrétního nalezeného typu.

Lze provádět procesy kratší, na příklad léčení fóbií – z létání, pavouků, hloubky či výšky a podobně. Lze se naučit odstranit přímo jen fyzickou bolest nějaké části těla, např. bolest hlavy. Lze pracovat na zjištění příčiny závislosti na alkoholu, drogách a jiných škodlivinách.

Nejúplnější je designerský proces, při kterém terapeut kombinuje jednotlivé postupy podle potřeby. Je to doslova proces upravovaný na míru podle průběhu Cesty.

Krátké procesy se zkušenými Cestovateli lze provést v krátké době, třeba i jen půl hodiny. Emocionální a náročnější fyzické cesty trvají asi 1,5 hodiny a procesy bez ega a smyslu života i více, než dvě hodiny.